De beste manier om TRE aan te leren.

Er zijn boeken over TRE geschreven, er zijn online video’s te vinden…
er zijn mensen die mensen kennen die ergens een TRE-traject hebben doorlopen.

Waardoor er af en toe komen mensen komen aanwaaien in mijn praktijk die op eigen houtje of via een vriend(in) of via een (yoga)leerkracht hun eerste tension and trauma release-experiences hebben gehad.

De mensen die komen aankloppen bij mij hebben ‘in het beste geval’ niet de ervaringen, het ‘succes’ of resultaat waarop ze gehoopt hadden.  In het slechtste geval zijn ze ergens tegenaan gelopen waar ze niet op voorbereid waren.  Omdat ze dan ook niet voorbereid zijn.

Ik begrijp heel goed dat sommige mensen aanhikken tegen de prijs en dan andere oplossingen of wegen willen proberen.  Ik begrijp veel minder dat mensen die bedreven zijn in een andere discipline of andere vorm van therapie denken dat het toch zo simpel is dat TRE doorgeven als extraatje geen kwaad kan.

Een TRE-traject bestaat uit drie sessies.  En dat is echt nodig én belangrijk.
Want wat gebeurt er in die sessies?
Sessie 1: Een intakegesprek waarin ruimte is voor een aantal belangrijke vragen over jouw voorgeschiedenis, jouw noden en behoeften.  Een beetje tekst en uitleg bij de TRE-methode en zelfregulatie, en vervolgens de eigenlijke initiatie en eerste ervaring.
Sessie 2: Hier koppelen we terug over wat je ervaren hebt na de eerste sessie.  En vervolgens is er een tweede begeleide release-sessie waarbij ook het aanleren van een aantal DIY-interventies mogelijk is.  Na deze tweede sessie ga je voor het eerst thuis shaken.
Sessie 3: In deze sessie bespreken we je eigen shake-sessie(s) thuis.  Om nadien opnieuw een TRE-sessie onder begeleiding te doen, met eventueel nieuwe interventies.  In deze sessie kan je soms al een verdieping ervaren, soms is het een veilige nieuwe ervaring die deel uit maakt van je verdere proces.

Als erkende TRE-providers hebben we een opleiding gedaan die ons leert hoe het release-mechanisme werkt, leren we over zelfregulatie, over de impact van stress en trauma, over de mogelijke manieren waarop er ‘ontladen’ wordt én de mogelijke ervaringen die cliënten kunnen hebben. We leren interventies doen als die nodig zijn. We kunnen iemand gidsen en bijstaan in het ‘beheren’ van wat er gebeurt. En zoals een cliënte me pas zei, het maakt het gigantische verschil tussen wat (vroeger) bedreigend was en nu als bevrijdend wordt ervaren.

Gisteren was het weer zover.  In een notendop; een jonge man kreeg de raad van zijn faciatherapeut om TRE te doen.  De jongeman gaat aan de slag via online video’s en is niet helemaal gelukkig met de uitkomst. Hij komt bij mij aankloppen om te bespreken wat hij heeft ervaren en dàn samen een sessie te doen.  En wat gebeurde? Hij had de oefeningen nooit eerder op de manier gedaan zoals ik het in mijn opleiding leerde, hij had nooit de opbouw én ontlading ervaren zoals nu, zijn lichaam had nooit eerder gereageerd zoals nu…hij had zich nog nooit zo veilig en ontspannen gevoeld als nu. Hij vertelde me voor hij vertrok dat hij nog twee extra sessies zou boeken en komen doen onder begeleiding vooraleer er thuis verder mee aan de slag te gaan. Want hij had meteen de meerwaarde ervaren, van deze zelfhulpmethode aangeleerd te krijgen van een gecertificieerd provider.

Wie mijn bericht van de Quick Fixes las, zal beseffen dat 3 sessies al echt heel weinig is.  En toch is het op zich voldoende om ‘de methode’ aan te leren en is het voor de meeste mensen ook voldoende om hierna thuis verder te gaan.  Het verschil voor en na zo’n kort traject kan echt wezenlijk zijn. Ik zie het zo vaak. Dat er nadien nog ‘huiswerk’ volgt, jazeker.  Ik kan altijd alleen maar hopen dat als mensen daarin ondersteuning nodig hebben dat ze die ook terug zullen vragen.

Want ook al geloof ik in mirakels en magie…de meeste mensen met complexe(re) problemen of trauma’s help je niet in 1, 2 3 van alles af waar ze mee worstelen.  Hen mogen en kunnen begeleiden van daar waar hun voeten staan, naar daar waar ze willen zijn…vraagt vaak een langer traject, of meer dan drie sessies, en meestal ook meer dan TRE alleen.  

#TRE #tensionandtraumarelease #shakeoffstress #erkendeproviders #begeleiders #initiatie #veiligheid #aanleren #zelfhulpmethode