Seksueel trauma

Ik durf zeggen dat bijna iedere vrouw en man die ik zie in mijn praktijk als coach, op een bepaald moment een vraag heeft over gezonde seksualiteit, over de eigen mannelijkheid of vrouwelijkheid.  Dat er een probleem wordt aangekaart in verband met de beleving van seksualiteit in de relatie, of dat er verteld wordt over een (al dan niet bewust gekozen) gedeeltelijke of volledige blokkade wat seksualiteit betreft.

Daar waar seksualiteit en intimiteit  één van de wegen is waarlangs je bewustzijn kan verruimen, waardoor je levensenergie beter gaat stromen en je op verschillende vlakken gezond(er) blijft…is het voor veel mensen verworden tot iets heel anders.
Daar waar alle mannen en vrouwen in staat zijn om een hemels seksleven te hebben, om bijvoorbeeld multi-orgastische te zijn als vrouw en urenlang te vrijen als man…is dit voor veel mensen niet de realiteit die ze beleven.

Het ‘probleem’ is zelden of nooit een louter fysieke aangelegenheid, zelden of nooit een vagina of penis die de pech heeft niet ‘perfect’ te zijn.  Beperkende overtuigingen en oordelen, van thuis uit of cultureel, religieus en maatschappelijk beïnvloed, kunnen het beeld over en de beleving van de eigen seksualiteit ook gigantisch beïnvloeden. Verbaal seksueel ongepast gedrag kan beschadigend zijn.  Natuurlijk leidt seksueel misbruik, geweld, onvrijwillige intimiteit binnen de eigen relatie of ander grensoverschrijdend fysiek contact tot vaak levenslange verstoring van de seksualiteitsbeleving.
Dat ook onopgelost seksueel trauma uit vorige generaties mee kan spelen is minder bekend, terwijl via opstellingen bijvoorbeeld duidelijk wordt hoe vaak transgenerationeel trauma aan de oorzaak ligt van problemen die zich hier en nu voordoen in mensen hun leven. Je moet het dus niet altijd zelf hebben meegemaakt om de cellulaire herinnering in je lichaam mee te dragen én met de gevolgen geconfronteerd te worden van onopgelost seksueel trauma.  

Seksueel onopgelost trauma kan zich laten zien op veel verschillende manieren. Op onderstaand lijstje staan een aantal ‘symptomen’ die het gevolg kunnen zijn van onopgelost seksueel trauma.  Waarmee ik niet beweer dat elk van deze symptomen altijd en alleen maar gerelateerd is aan een ongezien en/of ongenezen seksueel trauma.

* ongevoeligheid of ‘numbness’ 
* pijn bij het vrijen 
* vaginisme
* erectiestoornissen
* niet echt helemaal aanwezig zijn bij het vrijen
* moeilijk of niet klaarkomen (als vrouw)
* voortijdig klaarkomen (als man)
* niet vochtig worden
* het bevriezen van het lichaam bij aanraking
* schrikken bij onverwachte aanrakingen
* niet onbevangen of helemaal los kunnen gaan bij het vrijen
* verwarring over seksuele identiteit
* seksuele apathie
* seksuele dominantie
* seksuele verslaving
* erg zware en pijnlijke maandstonden
* stevige PMS
* blaasontstekingen
* schimmels
* cystes
* problemen met het aangaan van relaties
* laag gevoel van eigenwaarde


Seksuele energie is ook levensenergie.  Levensenergie die behoort te bruisen en stromen, als een rivier.  Het is onze essentie.  Het is wie we zijn.  Levend.  Bruisend.  Energiek.
Tenzij er blokkades ontstaan, die als dammetjes in onze rivier de stroom beïnvloeden, verminderen of soms quasi volledig blokkeren. Die verminderde stroom kan zich uiten op vele verschillende manieren, niet alleen als een verminderd libido of als een ander pijnlijk probleem tussen de lakens.  Vermoeidheid, lusteloosheid, prikkelbaarheid, donkere gedachten…kunnen het gevolg zijn van een verminderde levensstroom.

Ongeacht of de vraag of het verlangen naar heling nu ontstaat vanuit een seks-gerelateerd probleem, de oplossing voor meer energie, meer vitaliteit zit ‘m in het herstelwerk aan het fundament, de relatie met je lichaam, met je ware natuur en je levensstroom. Dat fundament mag je echt zien als het fundament waarop je verder kan bouwen, de basis van je eigen huis, je thuis, je lichaam.  Waarbij je meteen zal begrijpen dat een stevig fundament, een gezond fundament bijzonder belangrijk is.

Als je de wortel van een probleem wil aanpakken, moet je in dit geval ook naar je eigen wortel gaan.  Enerzijds naar je wortel zoals in je eigen gronding, de verbinding met de aarde, je lijf – je bekken.  Anderzijds ook naar je wortels zoals in de wortels van de families waaruit je voortkomt.  Want niet weinig dikwijls is een energie- of seksueel probleem of trauma transgenerationeel iets wat doorgegeven wordt van ouder op kind.  Uiteraard gebeurt dit onbewust.  Maar dat maakt de impact er niet minder op.  Met transgenerationele trauma’s is het zelfs zo dat ze lijken te verzwaren met het doorgeven ervan, dat een kwetsuur generatie na generatie aan gewicht lijkt te winnen.  Alsof de stenen uit de rugzak van verschillende generaties, voorouders, samen terechtkomen in het nieuwe rugzakje van iemand uit een nieuwe generatie.  Waarbij het zo kan zijn dat niet ieder kind op dezelfde manier de belasting zal ervaren, dat niet ieder mens op dezelfde manier met de gevolgen of impact van het onverwerkt trauma te maken zal krijgen.  Sommige mensen lijken een grotere portie te krijgen dan anderen uit dezelfde familie, soms omdat ze ‘dezelfde’ persoon in de rij zijn als de man/vrouw waarbij het oorspronkelijk trauma ontstond. Interessant is ook dat sommige mensen instinctief kiezen voor het niet aangaan van relaties of het niet krijgen van kinderen om de ketting te doorbreken, om het doorgeven van bepaalde trauma’s te stoppen.  

Het spreekt voor zich dat ik in dit blog niet volledig in de breedte en diepte kan meegeven wat allemaal mee kan spelen, dat ik niet alle nuances mee kan geven die er in de vele vele verhalen te maken zijn.

De reden waarom ik wel wilde schrijven over deze uiterst gevoelige materie, waar nog heel dikwijls een sfeer van taboe, van schaamte en schuld in meespeelt of geheimhouding…is omdat het belangrijk is om te weten dat heling mogelijk is.  Dat heling kan gebeuren door bewust te worden, te (h)erkennen, door aandacht te geven, door de relatie met je lichaam te verbeteren.  Wat niet wil zeggen dat er conditio sine qua non opnieuw seksuele activiteit ‘moet’ zijn na de heelwording, Waar het in eerste instantie om gaat is dat de levensenergie terug opgewekt en verbeterd wordt, dat het algemeen gevoel van welbehagen verbetert, dat het lichaam pijnvrij mag zijn.  Dat er door de heling een gevoel van vrijheid en vreugde mag wakker worden.  

Er is geen wonderpil, geen schakelaar die je in één klik omzet.  Er is wel een stap voor stap aanpak op jouw eigen ritme, op vraag of aangeven van jouw lichaam, jouw geest, jouw zelf.  Bewustwordingsoefeningen, aandacht en aanwezigheid bij al wat er leeft in jou – of het voelbaar is of net niet, lichaamswerk om de verbinding en het vertrouwen te herstellen.  Om de relatie met je eigen lichaam te herstellen of verbeteren.  Om bewust te landen in je lijf en je bekken.  Om je hart en seksualiteit (opnieuw) met elkaar te verbinden.  In zachtheid en met respect voor wat er is en wat mag gebeuren. Altijd.  (*) Ik werk zelf vooral met vrouwen aan de heling van de relatie met hun lichaam, hun vrouwelijkheid en hun seksualiteit.  Voor mannen ga ik voor een deel mee op weg qua bewustwording en heling en stuur ik graag door naar collega’s die bijzonder veel ervaring hebben in sexual healing met en voor mannen.