Familieopstellingen

Opstellingen laten je zien wat de onbewuste oorzaken achter jouw gedrag zijn en hoe je beïnvloed bent door je (voor)ouders.
Familieopstellingen hebben hun wortels in Zuid-Afrika en zijn in het Westen verder ontwikkeld door Bert Hellinger, en het is één van mijn favoriete manieren om inzicht en verheldering te krijgen in jezelf en al wat speelt in je leven.

Soms kan je het gevoel hebben dat je gevangen zit in een vicieuze cirkel, of dat je ellendig vaak tegen dezelfde dingen aanloopt.  Of het kan soms zijn dat je, bijna met verbazing, van aan de zijlijn lijkt te kijken naar jezelf en je jezelf afvraagt waar je in hemelsnaam mee bezig bent. Alsof je dingen doet die niet stroken met je eigen bewuste ideeën en overtuigingen.

In dat soort omstandigheden kan een opstelling klaarheid brengen en kan het je helpen om los te komen uit bepaalde verstrikkingen die aan de grondslag liggen van bepaalde gedragingen en situaties. Want soms zit de wortel van jouw probleem in gebeurtenissen van je familie.  Er zijn bijzonder veel transgenerationele problemen, ofwel problemen die van generatie op generatie doorgegeven wordt.  Tot iemand beslist om de vicieuze cirkel te doorbreken, met behulp van een opstelling bijvoorbeeld.

Opstellingen zijn een bijzondere therapeutische werkwijze, die een versnellend en verdiepend effect kunnen hebben. Het is opmerkelijk hoe snel en makkelijk je vaak bij de kern van een probleem kan komen dankzij een opstelling.  En hoe oplossingen zich als het ware vanzelf aandienen, door gewoon waar te nemen wat zich laat zien en voelen via het wetend veld.

Je liefdevol losmaken van verborgen, belemmerende invloeden in de familie of het systeem, dat is waar het bij familieopstellingen om draait.

Een individuele familieopstelling werkt op dezelfde manier en is even krachtig als een familieopstelling in groep.
Bij een individuele opstelling kan je zelf invoelen, wat op zich een hele bijzondere ervaring kan zijn én een meerwaarde, omdat het je anders laat kijken naar je familie.

Groepsopstellingen zijn mogelijk door fysiek in dezelfde ruimte te zijn, maar zijn evengoed mogelijk tijdens een online-sessie, zoals de corona-crisis me geleerd heeft.