Angst is een vies beest.

Hoe vaak lees jij de voorbije weken artikels of kijk je naar nieuwsberichten en video’s die je op én of andere manier bang maken?  

Bang voor hét virus, bang om ziek te worden, bang om te sterven, bang om verantwoordelijk te zijn voor rampspoed en ontij voor anderen, bang om een boete te krijgen als je niet gehoorzaamt, bang omdat je voelt hoe belangrijk sociaal en fysiek contact is en je kan gewaarworden hoeveel het gebrek daaraan je beïnvloedt, bang omdat je ziet en voelt dat je kinderen hun vrienden missen, bang omdat je ziet hoe ze tegelijk écht wel gedijen met minder lesuren en meer ontspanning in hun leven, bang omdat je niet weet waar het allemaal naartoe gaat, bang omdat er grote onzekerheid heerst over hoe lang het nog zal duren voor we weer allemaal mogen samen-zijn, bang voor je eigen schaduwkanten waarmee je geconfronteerd wordt, bang om alleen te zijn, bang omdat je het gevoel hebt te gaan flippen als dit nog veel langer duurt, bang dat anderen gaan flippen, bang dat we eigenlijk zo weinig écht uit eerste hand weten, bang dat we voorgelogen en gemanipuleerd worden, bang omwille van het gemak waarmee iedereen blind en schaapachtig doet wat er gezegd wordt, bang voor de idioten die zich niet aan de regels houden, bang om zelf geen keuzes te mogen maken, bang voor een nieuw soort dictatuur waarbij we onvrij blijven, bang voor een blijvende aantasting van ons sociaal weefsel, bang voor het uiteenvallen van wat gekend en vertrouwd was, bang voor perspectiefloosheid, bang omdat we straks misschien aan banden zullen worden gelegd dmv App’s of andere tools die gaan bepalen wat we wel of niet mogen doen, waar we wel of niet binnen mogen, bang dat de mensheid niks zal geleerd hebben uit deze hele toestand en het gros van de mensen terug wil naar hoe het was, bang dat een groot deel mensen compleet niet terug wil naar hoe het was, bang dat mensen nooit meer handen zullen mogen geven aan elkaar, bang dat we elkaar vanaf nu als potentiële ziekmakers en bedreigingen zullen (blijven) bekijken, bang dat de economie in elkaar aan het storten is, bang voor de grote verandering die nodig is wereldwijd…

Angst is een vies beest, kan een groot vies beest zijn dat ons hele leven gaat regeren en devalueren.
Bang zijn, geregeerd worden angst, het is voor bijzonder veel mensen blijkbaar echt de vibe van elke dag de laatste maanden.  En als ik schrijf de vibe, dan bedoel ik ook echt de trilling of vibratie van de emotie angst.  Elke gemoedsgesteltenis, elke emotie, elk gevoel heeft een eigen trilling.
En de trilling die bij bijvoorbeeld angst, maar ook onzekerheid, wanhoop en machteloosheid hoort, die trilling is laag. Vreugde, hoop en optimisme staat aan de compleet anders kant van het emotie en vibratie-spectrum.
Lage trillingen, zo las ik eens, maken een lichaam en geest gevoeliger voor ziektes.  Het goede nieuws is dat het omgekeerd ook zo is dat een hoge trilling, een hogere vibratie zorgt voor een gevoel van welbehagen, en een betere gezondheid.  Hoewel ik me hierbij soms ook wel de ei-kip-vraag stel.  Verhogen we onze trilling door te focussen op vrede- en vreugdevolle dingen in ons leven, door enthousiast en blij de halfvolle glazen te zien en vanuit blije verwondering te leven…of gaan we ons als vanzelf blijer, optimistischer, enthousiaster en vreugdevoller voelen als we onze trilling verhogen?  Ik geloof graag dat het in beide richtingen werkt, een kwestie van én én in plaats van of het één of het ander.

Als de quote van vandaag, een Japans spreekwoord, waar is, dat zelfs de geringste angst ons wegvoert van onze natuur, dan zijn we dus van nature wezens die een hoge trilling, een hoge vibratie hebben.  Dan horen liefde, vertrouwen en vreugde dus veeleer bij onze natuur dan angst of wanhoop.

Dus hoe kan jij, hoe kan ik, hoe kunnen wij onze trilling verhogen en hierdoor bevrijd worden van de stevige greep die angst anders op ons kan hebben? Misschien wel door bewust te kiezen voor dat wat ons vervult, datgene waar we van gaan bruisen van energie, datgene waarbij we het leven voelen kriebelen in onze lijven, datgene waarbij als vanzelf onze mondhoeken naar boven krullen, datgene waarbij we rust en tevredenheid ervaren…door te dansen, spelen, zingen, bewegen, vrijen, lezen, schrijven, tekenen, experimenteren, creëren, met de handen in de aarde te wroeten, en zoveel meer waardoor we dichter bij onze natuur komen.

De ervaring leert mij in ieder geval dat het kan.  

+ blije, bruisende, gelukkige hartegroet van Maria