Bereidheid om waarheid te spreken én te horen.

Vrij vertaald zegt de quote van vandaag:

“Spirituele kracht toont zich in ons leven door onze bereidheid om onszelf de waarheid te vertellen, om naar de waarheid van anderen te luisteren, en om de waarheid zo liefdevol mogelijk te delen, wanneer we ons genoodzaakt voelen vanuit ons hart te praten.”

De bereidheid hebben om onszelf de waarheid te vertellen.  De bereidheid om onze eigen waarheid te (h)erkennen, gaat volgens mij over alles onder ogen zien wat we als waarheden hebben aangenomen gedurende ons leven en wat ons onbewust beïnvloedt en stuurt.  Onze eigen waarheid gaat ook over met helderheid zien wat de waarheden, de feiten, de gebeurtenissen en omstandigheden zijn geweest in ons leven tot nogtoe, en de gevolgen daarvan kunnen zien.  Zonder het met mantels der liefde bedekken van wat was en is, en even goed zonder er aan vast te blijven hangen of er meer van te maken dan wat het was.  Erkennen.  Onder ogen zien.  Indien nodig – onder begeleiding – bevoelen welke herinneringen nog voelbaar en tastbaar aanwezig zijn in ons lichaam…om door bewuste en gefocuste aandacht, vrij te worden van de grip die het op ons had.

De bereidheid om naar de waarheid van anderen te luisteren.  De bereidheid om elke waarheid te kunnen horen, om getuige te zijn van elk van die waarheden. Gewoon.  Luisteren.  Zonder te willen antwoorden, zonder vanuit ons eigen verhaal en onze eigen waarheid een oordeel te vellen of goeie raad te willen geven. Luisteren.  Horen.  Zien.  Alles er kunnen laten zijn; alle woorden en alles wat zonder woorden gezegd wordt.

Het zo liefdevol mogelijk delen wanneer we ons genoodzaakt voelen om vanuit ons hart te praten, gaat volgens mij over onszelf bewust zijn en rekenschap geven van de impact die onze waarheid, die onze woorden kunnen hebben op diegenen aan wie we onze waarheid vertellen.  Onszelf bevragen of dat wat we willen zeggen een toegvoegde waarde is, of het bijdraagt aan het verbeteren en/of verdiepen of verhelderen van de relatie.

Altijd rekening houdend met het feit dat we allemaal, één voor één en zonder uitzondering, alleen in staat zijn om te kunnen horen wat we kunnen horen, kunnen zien wat we kunnen zien, kunnen ontvangen wat we kunnen ontvangen.  Wetend dat we misschien wel allemaal dezelfde woorden gebruiken, maar dat wat we écht willen zeggen met die woorden vast hangt aan een bepaalde frequentie…en dat we niet allemaal dezelfde trilling hebben.  Zoals ik zo mooi ergens las, you can’t talk butterfly language with caterpillar people, ‘je kan geen vlindertaal spreken tegen rups-mensen’.  
Het beïnvloedt onze verschillende waarheden én hoe we hierover kunnen getuigen of getuige zijn.

#bewustzijn #waarheid #waarheden #erkennen #spreken #luisteren #getuigezijn #bereidheid 
#consciousness #awareness #truth #acknowledging #speaking #listening #witnessing #willingness