Voelen als kompas in het leven.

Voelen.
Voelen wat er leeft in ons, voelen wat er gebeurt als anderen ons (niet) aanspreken, als anderen ons (niet) aanraken, voelen wat ons raakt, wat ons beweegt, wat ons triggert, beroert, uitdaagt….

Door te voelen worden we de weg gewezen, onze gevoelens zijn onze wegwijzers. Door te voelen leren we onszelf beter kennen. Alleen door toe te staan om te voelen kunnen we onszelf verbinden met onszelf. En van daaruit kunnen we voelen of andere mensen, mensen zijn met wie we ons willen verbinden, op welke manier, op welk niveau we dat willen en kunnen, hoe diep of breed we ons met hen willen en kunnen verbinden.
Alleen door te voelen ervaren we wat onze grenzen zijn, leren we ervaren wie onze grenzen respecteert of overschrijdt, en leren we de liefdevolle bewaker zijn van onze grenzen. Door te voelen beseffen we wat onze noden en behoeften zijn, hoe we daar zelf aan tegemoet kunnen komen en waar we graag willen dat anderen ons hierin tegemoet komen.
Alleen door te voelen beseffen we in het moment zelf of iemand, of iets, of een plek, of een gebeuren onze eigen energie ondersteunt of dat het ons leeg doet lopen. Door te voelen kunnen we ‘weten’ zonder ons hoofd maar met elke vezel in ons lieve lijf.
Alleen door te voelen, door ons vermogen om te voelen als het ware ‘aan te zetten’ of toe te staan kunnen we anderen gewaarworden in hun essentie. Door te voelen kunnen we weten met wie we resoneren. Door te voelen kunnen we anderen tegemoet komen op een manier die respectvol en liefdevol is, omdat we invoelen welke reacties er zijn op wat we zeggen en doen.

Voelen. Soms het meest spannende wat er bestaat voor ons. Soms datgene dat door onveiligheid of ongevoeligheid in onze omgeving als we jong zijn, als deel van een overlevingsmechanisme, drastisch wordt verminderd of compleet wordt uitgeschakeld. Waardoor het kan lijken alsof we onszelf kwijt zijn, alsof we onszelf niet kennen, alsof we geen idee hebben van wat we willen en nodig hebben in ons leven.

Voelen. Heel vaak een belangrijke stap in een heelwordingstraject om dat opnieuw toe te leren staan, om het te vertrouwen. Om uiteindelijk weer zodanig te leren voelen, dat het ons helpt varen op de golven van het leven, dat het ons beter dan wat ook helpt om te navigeren van daar waar onze voeten staan naar daar waar we willen/moeten/mogen zijn.

#bewustmaken #bewustworden #coaching #stresscoach #traumacoach #transformatiecoach