Elk nieuw begin…

Elk nieuwe begin betekent tegelijkertijd het einde van dat wat ooit ook een nieuw begin was.  Het is een heerlijke quote die de oneindigheid en veranderlijkheid van het leven samen vat.

Voor heel veel kinderen in België is het vandaag de eerste schooldag van een nieuw schooljaar.  Ze zijn letterlijk en figuurlijk gegroeid tijdens de vakantie. Ze gaan nieuwe dingen beleven, horen en leren.  Of het nu in een nieuwe school, een nieuw land of een nieuwe klas is…elke allereerste dag is voor de meesten toch wat spannend. Er dansen vlinders in buiken, stresshormonen creëren ook vaak wat druk en onrust in de lieve lijven en hoofdjes.

Pas voor de zomer afgestudeerde leerkrachten, mensen die hun baan verloren hebben of zij die starten met een andere job, kennen ook de veelheid aan gevoelens, emoties en gedachten die bij een nieuw begin kunnen horen.  Twijfels over eigenwaarde en talenten kunnen de kop op steken, onzekerheden ivm financiën, stress over de werkdruk die er zou kunnen zijn, angst voor de leegte, schrik om niet te klikken met de collega’s…
Ook voor volwassenen is een nieuw begin een moment waarop de oude bekende schoolreiskriebels vermenigvuldigd met een verantwoordelijkheidsfactor de kop kunnen opsteken.

Er zijn ook mensen voor wie een nieuw leven in ditzelfde leven begint, na een ziekte, een ongeval of verlies.  Opnieuw leren vertrouwen in het leven, in de gezondheid van je lichaam en in jezelf.  Opnieuw leren praten, lopen, schrijven, eten…wat tot voor kort zo vanzelfsprekend was.  Jezelf opnieuw volledig leren voelen zonder de ander erbij.  Er zijn van die kantelpunten in levens waarvan je weet dat ze drastische veranderingen en vernieuwing met zich meebrengen.  Waarop je geen andere keuze lijkt te hebben om los te laten wat was en nieuwsgierig open te staan voor wat komt.  Al komen er tussen een ingrijpende gebeurtenis en het ten volle ja zeggen tegen het nieuwe leven misschien ook wel noodzakelijke vlagen van boosheid, frustratie, teleurstelling, intens verdriet, rebellie en wat nog meer voorbij gewaaid. 
Uiteindelijk écht ‘ja’ zeggen tegen het nieuwe is wel de enige optie om weer écht te kunnen leven.  Want blijven vasthouden aan wat was, verlangen naar wat voorbij is, remt je af.  Het blokkeert de natuurlijke stroom van verandering die eigen is aan het leven. Het houdt spanning en stress gevangen in lichaam en geest.  Het heeft meer weg van overleven dan van leven.  Terwijl elk nieuw begin zo barstensvol zit van leven, van al wat wil geprobeerd worden, al wat wil geproefd worden, al wat wil beleefd worden…

Er is een nieuw begin in velerlei soorten en maten.  

Zelfs elke dag waarop je je ogen opendoet, nadat je bent gaan slapen, is een nieuw begin. Een dag van 24 uren vol nieuwe momenten.  Om met nieuwe ogen te kijken en zien, om met nieuwe oren te horen en luisteren.  Om voor het eerst dingen te doen en te ervaren. Om voor het eerst vertrouwde dingen anders te doen.  Om een nieuwe verbinding te maken met jezelf en anderen.