Your vibe attracts your tribe…

Ik kom links en rechts, in cursussen die ik volg of geef, wel eens mensen tegen die me vertellen hoe alleen ze zich voelen met hun wensen en verlangens naar een ‘ander’ leven dan datgene wat ze standaard om zich heen zien gebeuren.  Ze hunkeren naar wérkelijke verbinding met anderen, naar gesprekken die meer diepgang hebben dan een doorsnee plasje na een zachte lentebui…en ze willen zich deel voelen van een groep mensen waarvan de neuzen in dezelfde richting staat.

Allemaal helemaal normaal, want ieder van ons heeft behoefte aan sociaal contact en erkenning en die twee zijn vervullender als mensen dezelfde taal spreken.  Dezelfde ‘inhoudelijke taal’ is dat, een taal waarbij de mensen elkaar begrijpen zonder het gevoel te krijgen dat ze voortdurend kanttekeningen en uitleg moeten geven. Eenzelfde taal die ervoor zorgt dat mensen zich volledig gezien, gehoord en begrepen worden door elkaar.  

Als mensen dat diepe verlangen hebben en ze zich toch niet omringd weten door gelijkgestemden, dan is er dus ergens iets wat daarvoor zorgt.  Waar wringt er dan nog een schoentje? Wat zit in de weg van datgene waar mensen zo naar verlangen en waarvan ze diep vanbinnen voelen dat het bestaat?  Of waarvan ze al eens een proevertje of staaltje hebben gekregen, waardoor de honger alleen maar aangescherpt en gegroeid is.  Dat ligt dan aan mensen hun innerlijke magnetische lading, wat hun trilling of energie bepaalt.
Zoals de quote van vandaag ook zegt; “Your vibe attracts your tribe…it’s about energy and essence.”

Die innerlijke lading, datgene wat er voor zorgt dat mensen andere mensen en situaties aantrekken, wordt grotendeels gecreëerd door de innerlijke overtuigingen die mensen hebben.  Al datgene wat mensen geloven en denken over zichzelf, alle waarheden waaraan ze zich on-bewust vasthouden, zorgen voor een bepaald energetisch veld in en rondom mensen.  Waardoor er meer komt van wat er al is.  Want het lijkt wel alsof het universum je altijd je grote gelijk wil geven voor wat je wérkelijk gelooft.  Het kan dan knap lastig zijn, dat wat mensen met volle bewustzijn en overtuiging zijn gaan geloven, compleet overstemd of overroepen wordt door de diepe overtuigingen die in hun fundament, hun onderbewustzijn staan gegrifd. Ogenschijnlijk onveranderlijk, alsof er een soort fatalistisch lot der gruwelijke erfelijkheid bestaat, niet alleen qua genen maar ook qua geluksfactor en kansen in het leven.

Gelukkig zijn er niet zo heel veel dingen onveranderlijk; er is voortdurend beweging en verandering in heel het cellulair systeem van elke mens.  En om de uitkomst te veranderen van datgene wat een mens niet bevalt in het leven naar datgene wat ie wenst en droomt, is het vaak voldoende dat er gekeken wordt naar de innerlijke overtuigingen in het onderbewustzijn om ze daar te gaan ombuigen in overtuigingen die wél passen bij wie mensen weten dat ze zijn.
Hierdoor verandert de innerlijke lading en energie, waardoor er al vanzelf andere mensen en situaties op hun pad komen. Mensen die elkaar begrijpen, die dezelfde passie, missie of roeping hebben in het leven.  Mensen die elkaar ondersteunen, die elkaar onvoorwaardelijk graag zien, die aan de meest heerlijke kruisbestuiving doen, die elkaar doen groeien en bloeien, die oprecht blij zijn voor elkanders groot geluk…

Your vibe attracts your tribe.  Welke trilling, welke vibe en energie zet jij in de wereld, waardoor je diegene en datgene aantrekt wat jou het meest vervullende leven kan laten beleven waarvan je diep vanbinnen weet dat het bestaat en waar je zo intens naar verlangt.