Gevoelens en emoties.

Wat een heerlijkheid om te beseffen dat ware gevoelens dus positief noch negatief zijn, het zijn gewaarwordingen. En die gewaarwordingen kan je bekijken als een soort barometer over wat er gebeurt in ‘jouw wereld’, als een wegwijzer ook om je bewust te worden van waar je voeten nu staan en te kiezen waar je vanaf hier naartoe wil. Om te evalueren of datgene wat je ervaart en ontvangt in overeenstemming is met jouw diepste wens. En om de verantwoordelijkheid te nemen van de volgende beslissing die je neemt of de volgende stap die je zet.
Als je jezelf de gelegenheid geeft om je steeds bewuster te worden van jouw gevoelens, zonder een oordeel te vellen hierover, dan zijn het wonderlijke gidsen op jouw pad naar het hoogste doel in dit leven.
Ik wens je het ‘allerste’ toe…van harte. Maria


gevoel en emotie Kenyon.jpg