Veiligheid

Hoe vaak heb jij tijdens cursussen, therapeutische sessies of meditaties al gehoord dat je welkom bent in ‘de veilige ruimte’ waarin gewerkt wordt? 

Maar is dat zo? Is die ruimte of voelt die ruimte ook veilig voor iedereen die er aanwezig is? En kan je wel een gevoel van veiligheid geven aan iemand anders? 

Als iemand leeft in overlevingsmodus of een voortdurende staat van stress, of als iemand een angststoornis heeft, dan voelt heel veel al snel onveilig. Dan heeft het zenuwstelsel het bijvoorbeeld niet zo met alles wat nieuw of ‘onvertrouwd’ is. 

In 2016 schreef ik nog met alle goede bedoelingen dat ik in mijn praktijk een veilige omgeving bied voor mensen, om er opnieuw te verbinden met zichzelf, om opnieuw te voelen, meer in hun bekken en/of hun hele lijf te landen etc.  

Ondertussen heb ik geleerd dat veiligheid niet iets wat ik of wij aan anderen kunnen ‘geven’ of bieden.  Veiligheid is wat de anderen ervaren of niet ervaren.  Wij kunnen wel denken dat een omgeving veilig is, vanuit onze ervaring, wij kunnen wel het nodige doen om een prikkelarme en aangename ruimte te creëren om in te werken…maar diezelfde omgeving kan door iemand anders zo ‘anders’ ervaren worden.  Ook ervanuit gaan dat mensen ‘zomaar’ kunnen ontspannen, voelen, ademen in hun buik, zoals zo vaak wordt aangegeven in meditaties of (therapeutische) sessies, doe ik al een tijdje niet meer.

Want bijvoorbeeld die ontspanning, waar misschien wel naar verlangd wordt, kan onveilig voelen.
Zoals ook stoppen met rennen en altijd bezig zijn, of vertragen, onveilig kan voelen.
Minder in je hoofd en meer aanwezig zijn in je lichaam, kan dan onveilig voelen.
Ook minder focussen op doelgerichtheid en productiviteit en kiezen voor meer speelsheid en plezier, kan dan onveilig voelen.
Zelfs gevoelens van tevredenheid en dankbaarheid kunnen onveilig aanvoelen.
Zelfs moeiteloosheid en gemak kan onveilig voelen als je worstelen en ploeteren als ‘norm’ hebt gehad.
Zelfs succesvol zijn kan onveilig en onbetrouwbaar voelen, als falen en mislukken jouw ‘gewone’ of veelgebruikte overtuiging en ervaring was.
Zelfs mededogen, mildheid en begrip ontvangen kan onveilig voelen, als bekritiseren en bekritiseerd worden zo gewoon was.
Zelfs een gevoel van veiligheid bij iemand kan in tweede instantie als onveilig voelen, als onveilig en alert zijn chronisch aanwezig was in je leven.

Hoewel veiligheid heel belangrijk is in een heelwordingsproces, het is niet zomaar iets wat er als vanzelf kan zijn voor veel mensen.  Het groeit, het gevoel van veiligheid groeit, door stukje bij beetje die stappen te zetten en ervaringen aan te durven gaan die in elke nieuw moment, elke nieuwe sessie mogelijk zijn. Het groeit…en een bijzonder belangrijk aspect hierbij is de relatie, de verbinding, tussen de therapeut/coach en zijn of haar cliënt. Die is van primordiaal belang, zonder die verbinding, geen heling…

Vanuit die verbinding gaat alles op het ritme van de cliënt.  Altijd.  Met alles wat erbij komt kijken.  Met alles wat erbij hoort. Met alles wat hij of zij nodig heeft om zich veilig te voelen en weer heel te kunnen worden.

#veilig #veiligheid #voelen #ervaren