Het jaar voor Body and Soul

Dit traject gaat over de essentie van Body and Soul Coaching, over het verbinding maken en verdiepen tussen body and soul, lichaam en ziel.
We (her)activeren ons gevoels-navigatie-systeem, geven gehoor aan de stem van onze innerlijke raadgever in ons lichaam en geven alle ruimte aan onze zielsessentie.

Enerzijds exploreren we de allergrootste geheugen-databank van al wat we ooit meemaakten en beleefden, ons lichaam.  Want elke ervaring laat een indruk en sporen na in ons lijf.  Het probeert vooral onze aandacht te vragen om ons dichter bij onszelf te brengen. Wij leren opnieuw meer vertrouwen in de wijsheid van ons lichaam, en laten ons hierdoor de weg wijzen.  We sluiten vriendschap met ons lichaam, landen in ons bekken en (her)connecteren met onze onmetelijke bron-kracht, onze levensenergie en levenselixir.

Anderzijds gaan we onszelf via bewustwordingsoefeningen, ademsessies, meditaties en zelfreflecties herinneren wie we werkelijk zijn.  Om dichter bij onszelf te komen, om ons meer verbonden te voelen met datgene wat leven geeft aan ons lijf.  De essentie of de kern van wie we werkelijk zijn (over)leeft altijd, ook al geraakt het soms ondergesneeuwd door een hoop beperkende overtuigingen, of zit het diep weggestopt zoals een zaadje in de grond. Het wacht daar geduldig op licht, zodat het kan ontkiemen. Het wacht op onze honger, nood en/of nieuwsgierigheid om te (her)ontdekken wie we werkelijk zijn en om ruimte te geven aan ons pure zelf.

We komen samen met een groepje van min 4 en max 8 mensen.(*)
Gedurende 9 sessies op dinsdagavonden van 19.30u tot 21.30u

Het jaartraject is ondertussen bezig…voor het nieuwe seizoen 2021-2022 komen de data online vanaf eind mei 2021.  Vooraf inschrijven om zeker te zijn van jouw plekje kan nu al via info@bodyandsoulcoaching.be

Ik schrijf me graag in

Privacy *