Body & Soul leafie tafel 1.jpg

Systemic Family Healing

Het systemisch werken of werken met familieopstellingen geeft verhelderende nieuwe inzichten, verruimt het bewustzijn en bevrijdt.

Soms kunnen we het gevoel hebben dat we gevangen zitten in een vicieuze cirkel, of dat we ellendig vaak tegen dezelfde dingen aanlopen in het leven.  Of het kan soms zijn dat we,  bijna met verbazing, van aan de zijlijn lijken te kijken naar onszelf en we ons afvragen waar we in hemelsnaam mee bezig zijn. Alsof we dingen doen die niet stroken met onze eigen bewuste ideeën en overtuigingen. En dikwijls hebben we niet meteen een helder idee over datgene dat maakt dat het is zoals het is.

Misschien zijn er ook voor jou wel situaties of bepaalde zaken waarvan je in de verste verte niet lijkt te weten waarom ze gebeuren, of betrap je jezelf op handelingen en overtuigingen die anders zijn dan hoe je rationeel over bepaalde dingen in het leven denkt.  Het kan best zijn dat er ergens iets binnen in jou een vermoeden heeft dat er meer speelt dan datgene wat je al weet, maar dat het nog ongrijpbaar of mistig lijkt te zijn.

In dat soort omstandigheden kan een opstelling klaarheid brengen en kan het helpen om los te komen uit bepaalde verstrikkingen die aan de grondslag liggen van bepaalde gedragingen en situaties. 

Wat en hoe?

Tijdens een familieopstelling wordt duidelijk hoe sterk je verbonden bent met je voorouders, hoe sterk hun invloed is op je eigen leven.  Je draagt onverwerkte emotionele ladingen van hen mee en zet, onbewust, uit loyauteit en diepe liefde voor hen, bepaalde gewoontes verder.  

Transgenerationele trauma’s kunnen destructieve gevolgen hebben voor jezelf én de mensen om je heen.  Die programma’s of systemen blijven generatie na generatie verder bestaan, zolang ze niet aan het licht komen.  

Pas wanneer je jezelf daarvan bewust wordt, pas wanneer je kan zien en erkennen welke dingen je van wie of waar hebt meegekregen, kan je de verstrikkingen loslaten.  Ook al komen er tijdens opstellingen zaken aan het licht die soms verrassend of pijnlijk kunnen zijn, het heelt altijd de ziel van een familie. Het laat je met andere ogen naar je (voor)ouders kijken én naar jezelf.  Vaak wordt het mededogen, het begrip en respect hierdoor groter.   
Tegelijk kan je ook makkelijker, uit zelfliefde, kiezen om de oude programma’s niet langer verder te zetten.  De vrijheid die je als gevolg daarvan ervaart is enorm. Je komt hierdoor meer in je eigen kracht te staan, voelt dankbaarheid naar wat was en hebt meer vertrouwen in de toekomst.  Waardoor je meer ontspannen en lichter in het leven kan staan.  

Het is opmerkelijk hoe snel en makkelijk je vaak bij de kern van een probleem kan komen dankzij opstellingen.  Hoe oplossingen zich als het ware vanzelf aandienen, door gewoon waar te nemen wat zich laat zien en voelen via het wetend veld.

Opstellingen zijn een bijzondere therapeutische werkwijze, die een versnellend en verdiepend effect kunnen hebben.  Ik heb ervoor gekozen om vooral met individuele opstellingen te werken.  Individuele opstellingen werken even krachtig als opstellingen in groep, met dit verschil dat er geen mensen van buitenaf getuige of representant zijn voor het thema dat jij wil opstellen. En dat jij zelf diegene bent die de verhelderende inzichten krijgt en voelt.  

Vooral de combinatie met de andere methodes waarmee ik werk in mijn Body and Soul Coaching-praktijk is fascinerend en bijzonder effectief.  
Wat je niet weet kan je niet veranderen…door aan het licht te brengen via opstellingen van waar bepaalde beperkende overtuigingen komen kunnen die heel helder en snel omgebogen worden dankzij de Change Of Beliefs-methode.  En de spanning die je in je celgeheugen meedraagt van je (voor)ouders, die je emotionele, mentale en fysieke gezondheid beïnvloed, die kan je leren loslaten dankzij de Shake Off Stress-sessies.  

Voor wie?

Voor iedereen die met vragen zit, met onduidelijkheden, met zaken waar tegenaan wordt gelopen of waarover wordt gestruikeld in het leven.  Voor iedereen die klaar is om antwoorden en inzichten te krijgen, om zaken aan het licht te brengen én om veranderingen toe te staan in het leven.

  
Wil je weten wat je tegen houdt of belemmert in je persoonlijk, relationeel of zakelijk leven?  Wil je eindelijk weten wat het is wat je parten speelt of tegen houdt? Wil je graag vrij zijn van de verstrikkingen in je leven?  Dan is dit iets voor jou.

Je kan in principe alle thema’s of vragen opstellen; dit zijn een aantal voorbeelden waarrond verheldering kan komen via systemisch werken en familieopstellingen:

- je voelt je niet gezien/gehoord
- je hebt de idee dat je niet thuis hoort in je familie
- je vindt het moeilijk om van jezelf te houden
-je wil inzicht in de relatie met je (ex-)partner
- je hebt last van bindingsangst en/of verlatingsangst
- je lijkt in herhaling te vallen in je liefdesleven of relaties
- je stelt je vragen bij je eigen seksualiteit
- je wil de relatie met je familie begrijpen en/of verbeteren
- je durft niet in je vertrouwen of eigen kracht te staan
- je loopt steeds vast in werksituaties
- je hebt geldproblemen 
- je hebt een faillissement meegemaakt
- je worstelt met ‘onverklaarbare’ angsten, boosheid, verdriet…
- je voelt je vaak depressief
- je hebt last van burn-out, stress
- je hebt suïcidale gedachten
- je hebt ernstige schuld- of schaamtegevoelens
- je kreeg te maken met verlies (overlijden, scheiding)
- je kind(eren) vertoont/vertonen ernstig probleemgedrag
- je hebt lichamelijke klachten zonder duidelijke aanwijsbare oorzaak
- je bent verslaafd 

Praktisch

Een eenmalige opstelling van 90-100 minuten krijg je voor 100€.

Wil je graag een aantal methodes combineren binnen de praktijk van Body and Soul Coaching dan kies je voor een gecombineerd traject, waarbij de prijs per sessie verlaagt naargelang het traject wat je kiest langer is.
Een traject met 3 sessies van 1,5u krijg je voor 280€*
Een traject met 5 sessies van 1,5u krijg je voor 450€*
Een traject met 7 sessies van 1,5u krijg je voor 600€*

* Wie om welke reden dan ook slecht een beperkt budget heeft kan een korting krijgen op een traject.
** De prijzen zijn inclusief BTW voor particulieren en exclusief BTW voor wie een factuur wil voor de gevolgde trajecten.