Geluk is als een parelsnoer van geluksmomentjes.

Geluk zit niet in een klein koekje, omdat geluk niet eindig is, omdat het niet ‘op’ kan geraken, net zoals bij liefde.  
Er is geen bepaalde en al helemaal geen beperkte hoeveelheid geluk in de wereld. Daarom is geluk niet zoiets als een koekje, dat wanneer een ander daar een gulzig grote hap uitneemt er alleen nog kruimels zouden overblijven voor jou.

Read More

Ben jij diegene die de cyclus doorbreekt?

De quote van vandaag is een uitnodiging om vanuit liefde te reageren in plaats van uit pijn. Het is ook een uitnodiging om te bevoelen en bevragen welke pijn, welke gewoontes om hard of bitter of scherp te zijn, werkelijk van jou zijn of welke je meekreeg vanuit je familie. Wat ons voorgeleefd wordt zetten we meestal gewoon verder, uit liefde. Onbewust draaien we mee in een cyclus, een zichzelf herhalend patroon.

Ben jij diegene die wakker en bewust is om de cyclus te doorbreken? Kies jij ervoor om vanuit je harten vanuit liefde te leven in plaats van geregeerd en gestuurd door boosheid, angst, pijn en kwetsuren?

Read More

...werkelijk vertrouwen.

Vertrouwen, wat is me dat een boeiend iets.
Vertrouwen in mensen die je kent, vertrouwen in mensen die je niet kent of de mensheid in zijn geheel, vertrouwen in de liefde, in het leven én het universum of het grote Al wat is.
Hoe écht, hoe onvoorwaardelijk is ons vertrouwen?

Read More

Als het stormt in ons...

Zoals Murakami zegt hebben we ook als de storm is gaan liggen vaak geen idee hoe we het overleefd hebben.  En zijn we ietwat op onze hoede soms, onzeker of de storm wel echt voorbij is.  Met als enige zekerheid dat we anders uit de storm zijn gekomen dan hoe we erin zijn gegaan. Want daar gaat het om, de storm voedt verandering. De storm nodigt ons uit om te transformeren.

Read More

Onze woorden en gedachten beïnvloeden onze DNA.

Onze ervaringen, ons leven of onze gezondheid veranderen, kunnen we doen door onze gedachtenpatroon veranderen, en door met andere woorden over onszelf, over anderen en al wat is te praten.
We kunnen dus bij wijze van spreken een upgrade doen van onze eigen software, we kunnen onze programma’s bijwerken of bepaalde delen in onze innerlijke files overschrijven.

Is dat wat jij gelooft en denkt niet constructief of positief, en verlang je ernaar dat het ‘anders en beter’ zou zijn. Wil je jezelf liever alle mogelijkheden en ruimte geven om het heerlijkste leven in harmonie met jezelf en je omgeving te leven, in plaats van jezelf te saboteren en onderuit te halen?

Dan ben je meer dan welkom voor jouw eigen Change Of Beliefs-traject.
Boek vandaag nog jouw sessies via de online agenda op deze website.

Read More

Het belang van een welzijnscoördinator.

Zodra er op een werf twee of meer aannemers werken is een veiligheidscoördinator verplicht.  Op alle scholen is er tegenwoordig een zorgcoördinator, die alle zorgactiviteiten coördineert voor leerlingen én leerkrachten, op alle niveaus.
Zou het naar analogie daarmee geen goed idee zijn om in een bedrijf vanaf een aantal werknemers een welzijnscoördinator in dienst te nemen?  

Read More

Vrouwelijkheid is een zijnstoestand en geen activiteit.

Of het nu gaat om in zevende versnelling multi-taskend door het leven te gaan, over met gemak een reeks piekorgasmes aan elkaar te rijgen, minstens vijf keer per week naar de yogales te gaan, gedisciplineerd een ochtendritueel doen of het beheersen en manipuleren van onze energie en emoties, ik ken het.  En ik heb pas na vele vele jaren ondervonden dat het mijn vrouwelijkheid verzwakt. Door mannelijke patronen te hanteren verbreken we de verbinding met onze innerlijke vrouwelijke krachtbron.  Het lijkt aan de buitenkant misschien een hele tijd alsof we sterk(er) worden en groeien, maar binnenin voelen we ons krachteloos worden, of zelfs doodbloeden.  De ogenschijnlijke successen, de hoogtepunten in onze carrières die ons complimenten en applaus opleveren zijn het gevolg van gerichte en gebalde energie, wat het tegenovergestelde is van onze zachte en vloeibare natuur als vrouw.
“Vrouwelijkheid is een zijnstoestand en geen activiteit.”

Read More

Heel-worden of genezen dankzij het herstellen van de verbinding van lichaam en ziel.

Het bewust worden van de verbroken of verstoorde relatie van lichaam en geest, het opnieuw durven voelen en gewaarworden in de diepte, het terug leren vertrouwen op de veiligheid van en in het eigen lichaam, het leren kennen van de signalen van het lichaam, het durven en kunnen varen genavigeerd door intuitie, buikgevoel en wijsheid van het hart…al deze stappen maken deel uit van heelwording, van herstellen van de gevolgen van traumatiserende ervaringen, of het genezingsproces.

Read More

Weelderige wildheid...een noodzaak voor de gezondheid van onze innerlijke tuin.

Dat wat spontaan opschiet uit de grond zegt iets over de kwaliteit van de aarde; het vertelt of een bodem eerder zuur dan wel alkalisch is, of een grond gezond of verziekt is, of hij rijk is of verarmd.
Zo is het ook met ons als mensen.  Dat wat zich laat zien of horen in de vorm van emoties, de wilde kruiden van onze innerlijke tuin, vertelt iets over onze eigen grond. Dat wat zich laat ervaren in interactie met anderen, wat we zien staan in de innerlijke tuinen van mensen met wie we in contact komen en wat wij daarbij voelen of hoe we daar over oordelen, vertelt iets over hoe we staan tegenover diezelfde ‘plantjes’ of kantjes in onszelf.

Read More

Kwetsbaar zijn kan je leren.

Op het moment dat de verharding en afgeslotenheid ons teveel dwars zit en we het beu zijn, kan het ont-leren beginnen. Dan pas zijn we klaar om kwetsbaar te leren zijn.
Dan leren we met babystapjes geduldiger zijn met onszelf, we leren om bij onszelf te blijven als we ons ongemakkelijk, verdrietig, boos en overstuur zijn, we leren onszelf koesteren en omarmen in onze verscheurdheid, in onze heelheid en leren alle scherven van ons aan diggelen geslagen ware zelf graag zien.  

Read More

Laat je niet temmen...

Door wie en wat laten we ons eigenlijk temmen?  
Wat maakt dat we ons bedwingen en ons niet de vrijheid gunnen om datgene te doen, te zijn en te leven wat bij onze ware natuur past?
Hoe komt het dat we ons zo beheersen alsof beheersing het hoogste goed zou zijn?
Waarom willen we onszelf dan zo graag in bedwang houden? We beteugelen onszelf en tomen onszelf in alsof we gevaarlijke wilde wezens zijn tegen wie we onszelf, anderen én de wereld moeten beschermen.  
Is dat echt zo?

Read More

De magische mooie dingen in het leven wachten geduldig op ons.

Ik zie en hoor ze dagelijks in mijn praktijk, mensen bij wie de zintuigen verdoofd zijn, het vermogen om te voelen is afgezwakt of helemaal op slot is gezet en bewust-zijn of bewust-worden angstvallig wordt tegengehouden.
Er is een gigantische hoeveelheid ‘middelen’ die worden ingezet om de verdoving optimaal te houden.  Een paar populaire substanties zijn alcohol, drugs, suiker, angstremmers en anti-depressiva. Ze halen mensen één voor één uit hun energie en zorgen ervoor dat ze minder voelen, minder aanwezig zijn, minder bewust zijn.

Terwijl wij als mensen allemaal zo diep verlangen om te kunnen zijn wie we werkelijk zijn.

Read More

De gevolgen van misbruik.

Emotioneel misbruik is zo gigantisch vaak voorkomend. Om te overleven én uit liefde en loyauteit zien (volwassen) kinderen niet dat ze gebruikt of misbruikt worden. De liefde voor de ouder of de ander houdt niet op met bestaan als er misbruik is. De zelfliefde helaas wel…

Read More

Bevrijd jezelf.

Jezelf bevrijden. Jezelf vrij maken van wat je als een blok aan je been ervaart, van wat op je weegt en wat je in de weg zit. Het kant als muziek in onze oren klinken. Alleen klinkt het stemmetje in onszelf dat zegt dat dit onmogelijk is vaak even luid of soms nog luider.

Read More

We voelen ons vaak misbegrepen.

Er heel veel mensen die ik ontmoet in mijn praktijk of privéleven die zich misbegrepen voelen. Zelf voel ik me ook lang niet altijd, laat staan door iedereen begrepen.  In een TED-talk hoorde ik Theodore Zeldin eens zeggen dat bijna niemand zich begrepen voelt.
Waarom is dat zo?  Waarom voelt bijna niemand van ons zich echt helemaal begrepen? Ik bevraag het hier graag luidop, en ben zoals altijd ook benieuwd naar de manier waarop jij het beziet en aanvoelt. Schrijf dus als je wil een reactie hieronder.

Read More