Er is een student doodgegaan...

Elk jaar opnieuw worden duizenden nieuwe studenten onderworpen aan de machtsspelletjes van de oudere studenten, worden ze fysiek en mentaal gebroken.
Alice Miller zegt bijzonder interessante dingen over mensen die anderen vernederen, minachten en misbruik maken van hun machtspositie.
”De minachting is het wapen van de zwakke, een manier om zich te beschermen tegen de gevoelens die herinneren aan de eigen geschiedenis.”

Read More

Het goeie voorbeeld leven...

Waar veel ouders aan voorbij lijken te gaan is dat hun voorbeeld wordt gevolgd, dat hun overtuigingen voor waar worden aangenomen door hun kinderen in de meest bepalende tijd van hun leven, die vanaf ‘the making of’ tot aan het zevende levensjaar. 
Heb dus de moed om voor te leven wat je hen zo van harte gunt. En gun hiervoor jezelf het leven waarvan je diep vanbinnen, met hart en ziel, weet dat het écht mogelijk is.

Read More

Luidop denken…over oude wijsheid die nieuw is voor de wetenschap.

Dr. Persinger, professor aan de Laurentian university in Ontario en Neuro-wetenschapper, zegt klaar en duidelijk dat het electromagnetisch veld van de aarde telepathie op grote schaal mogelijk maakt. ’Eindelijk’ is de wetenschap bijgebeend met wat oude wijzen of energetisch bewuste medemensen jaaaaaaaren geleden al wisten en vertelden.  Bruce Lipton, ook een wetenschapper, zegt dat de nieuwe wetenschappen niets anders zijn dan een moderne versie van de aloude spiritualiteit.

Read More

De transformatie van fundamenteel wantrouwen...

Tot vorige week was ik me nog nooit zo bewust geweest van de invloed van de culturele eigenheden van mensen en de geschiedenis van hun land van herkomst.  Tot ik vorige week in Praag kwam om dokter Salmon te assisteren tijdens een opleiding QEC die 30 Gestalt-therapeuten daar kwamen volgen. Het werd voor hen een week van ontdekken, invoelen, groeien in verbinding, van opnieuw durven vertrouwen, van zich open stellen voor het onbekende, en van beetje bij beetje toestaan dat verandering naar een beter leven mogelijk is. En daar mocht ik getuige van zijn en een actieve rol in spelen, wat een zegen.

Read More

De trauma-gedreven wereld...

Of het nu een verslaving is aan drank, drugs, pillen, porno, shoppen, seks, eten, suiker…al die verslavingen beginnen met eenzelfde behoeftigheid, een gigantisch verlangen. Het komt voort uit een idee dat wij ‘iets’ nodig hebben om ok te zijn.  Dat er dingen van buitenaf nodig zijn om ons te fiksen, ons weer heel te laten voelen.

Read More

Pijn doet pijn doen.

Wanneer gevoelens er niet mogen zijn, wanneer ze onderdrukt worden zorgt dat voor verharding aan de binnenkant. Vanuit die verharding, die eigen pijn, gaan mensen anderen proberen raken, pesten, dwarsbomen, onderuithalen tot zelfs fysiek aanvallen en doden.

Read More

Al wat niet verwerkt is, wordt verder gezet in de volgende generatie.

Ik schreef eerder al eens over hoe traumatiserend het kan zijn voor een kind om ouders te hebben die niet emotioneel beschikbaar zijn.  De quote van vandaag vraagt misschien wel om iets meer duiding.

Wanneer moeders en vaders niet helemaal lekker in hun vel zitten als ze kinderen maken, heeft dat een invloed op hun kind(eren) van bij het prille begin. Gestresseerde zwangere vrouwen maken, net zoals andere gestresseerde mensen, cortisol aan.  Baby-lief krijgt die stresshormonen binnen via de placenta.  Het effect daarvan mogelijkerwijs een invloed hebben op het centraal zenuwstelsel en autonoom zenuwstelsel, het hormonaal regelsysteem en het limbisch systeem wat betrokken is bij emoties-geheugen-motivatie-herinneringen en seksueel gedrag.


Als de baby geboren is en de ouders worstelen met het ouderschap, of ze hebben een uitdagende tijd als koppel met alle spanningen van dien, dan zal ook daardoor één en ander kunnen beïnvloed worden voor het kindje.  De binding is misschien niet optimaal, of een gezonde hechting ontbreekt gewoon helemaal…waardoor het zelfbewustzijn kan worden aangetast.

Als ouders zelf niet in staat zijn om tegemoet te komen aan hun noden en behoeften, als zij zelf getraumatiseerd zijn, als zij zichzelf niet kennen, als ze zichzelf niet gehoord en gezien voelen…kunnen ze niet geven wat ze zelf niet kennen of wat ze zelf niet hebben.  Ze proberen in eerste instantie hun eigen leegte te vullen, gaan proberen halen bij wie rondom hen is wat ze zo vreselijk hard nodig hebben, en laten bijgevolg geen ruimte voor hun kind, als mens, om te zijn wie hij/zij is.  Het kind wordt gebruikt om hun eigen leegte te vullen, om hen bevestiging en erkenning en bestaansrecht te geven.  Uiteraard ten koste van het kind.

Een baby begrijpt al heel vroeg dat er geen ruimte is voor zijn gevoelens, zijn pijn, huidhonger etc.  En dus onderdrukt het zijn impulsen en verlangens.  Het kleintje sluit zichzelf innerlijk af van wie het is omdat het voelt dat er geen plaats is voor zijn veelheid en volheid.  

Dit gebeurt meestal altijd totaal onbewust, ook als ouders ‘hun best doen’.

Kinderen die op deze manier hun babyjaren en kindertijd door brengen hebben als volwassenen een grotere kans om te worstelen met relaties, omdat ze zich emotioneel moeilijk kunnen of durven hechten en geven. Ze zijn gevoeliger om problemen te hebben met het verwerken van overweldigende ervaringen, en gaan vaker of makkelijker dissociëren.  Ze onderdrukken hun werkelijke gevoelens, ontkennen of onderdrukken de kwetsuren aan hun binnenkant en staan vaak in overlevingsmodus.  Ongewild trekken deze mensen vaak nog méér van hetzelfde aan dan datgene wat ze tijdens hun kindertijd ervaren hebben, als een soort bevestiging voor de overtuigingen die ze meekregen. Ook uit loyauteit aan en grote liefde voor de gekwetste ouder(s).

Het spreekt voor zich dat wanneer deze mensen zelf kinderen krijgen dat de cyclus zich zal herhalen…keer op keer op keer kan dit door blijven gaan.  Tot op het moment dat een vrouw, een man erkent wat er speelt, tot er stil wordt gestaan bij de leegte, de kwetsuren, de trauma’s…en er voor gekozen wordt om de trauma’s en kwetsuren te genezen, om zichzelf weer heel te maken. Alle gevolgen van trauma’s en stress voor lichaam en geest kunnen genezen worden, het zenuwstelsel kan opnieuw in balans komen, de eigenwaarde hersteld, de innerlijke leegte gevuld…. En vanaf dan kan de cyclus doorbroken worden, en begint het leven zoals het op z’n mooist kan zijn, vol – rijk – vervullend – en boordevol liefde.

Je hebt me helpen groeien tot mezelf.

Een grote DANKJEWEL om er voor me te zijn de laatste afgelopen 7 weken.
Je hebt me echt al zoveel verder geholpen in het groeien tot mezelf en het zonnetje weer doen stralen op mijn gezicht. De allerliefste woorden en de allerleukste beelden vliegen steeds in mijn gedachten voorbij.  Ik heb me lang nergens meer zo veilig en geliefd gevoeld als bij jou. Het is een cadeau dat ik je heb ontmoet! BEDANKT!

Read More

Durf jij jezelf volgende vragen stellen?

Durf je eerlijk zijn met jezelf, toegeven wat je voelt en denkt en diep vanbinnen weet…ook al druist het in tegen alle overtuigingen waaraan je jezelf hebt vastgehouden tot nogtoe? Verkies je wat je als vertrouwd en zeker beschouwt omdat je geen idee hebt waar die wilde wensen die in je leven je zouden brengen?  Ben je bang voor de grootsheid en intensiteit van je gevoelens die vertaald willen worden? Of ben je verslingerd en verslaafd aan niet hebben en krijgen wat je wil? 

Read More

Soms wens je zo hard dat je een herstart-knop hebt...

Soms kan je ervaren dat er té veel zit en dat de boel vast loopt, bij de minste extra die je van jezelf vraagt. Soms zit het precies zo vol en zit er zo veel, dat de beschikbare vrije ruimte in jezelf angstaanjagend klein en krap lijkt te worden. Je krijgt het benauwd, hebt het gevoel van vast te zitten, gevangen door wat allemaal in en aan je lijkt te kleven.
Als het discomfort daardoor groot genoeg is geworden, dan wens je zo hard dat je een herstart-knop hebt

Read More

Stilte...

Geen gewone stilte, zoals in het ontbreken van gepraat of welk geluid dan ook.  Het gaat over veel meer dan dat.  Het is de stilte aan de binnenkant bij iedereen in de ruimte; een absoluut en zaligmakend gevoel van kalmte en vrede.

Read More